Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα της τέχνης και του πολιτισμού

Διεθνές Δίκτυο Θεάτρου Ντοκιμαντέρ(for English scroll down)

Τα “Ημερολόγια Θεάτρου σε Καραντίνα” ξεκίνησαν ως γέφυρα επικοινωνίας στο παρόν, και ως απόπειρα καταγραφής – δημιουργίας ενός συλλογικού ίχνους αυτής της δύσκολης, πρωτόγνωρης εμπειρίας για το μέλλον.

Το παρόν της τέχνης, του πολιτισμού και των ανθρώπων του βρίσκεται σε παύση, ενώ το μέλλον παραμένει αβέβαιο, επισφαλές.

Η σημερινή σελίδα ενώνει τη φωνή της με τις αγωνίες, προσδοκίες και διεκδικήσεις ενός κλάδου, το αίτημα του οποίου συνοψίζεται στην αναγκαιότητα εξεύρεσης και υλοποίησης ενός ρεαλιστικού, συμπεριληπτικού σχεδίου για τη σταδιακή και ασφαλή επαναλειτουργία της τέχνης και των ανθρώπων της, και την αξιοπρεπή επιβίωσή τους στο διάστημα που μεσολαβεί. Αίτημα που απασχολεί κάθε εργοδότη, εργαζόμενο, ή αυτοαπασχολούμενο σε κάθε πεδίο εργασίας.

Η παγκόσμια υγειονομική κρίση, που σαφώς δεν πλήττει μόνο την ευρύτερη βιομηχανία του πολιτισμού στην Ελλάδα, έρχεται ωστόσο να αναδείξει τις προϋπάρχουσες ανεπάρκειες –  ελλιπής θεσμική στήριξη και προβληματικές εργασιακές δομές μεταξύ άλλων – επάνω στις οποίες παράγει καλλιτεχνικό έργο, θέτοντας ως προαπαιτούμενο την εξυγίανσή τους.

Η κρίση του πολιτισμού προηγείται της υγειονομικής κρίσης, με την δεύτερη να διογκώνει την πρώτη, αλλά και να λειτουργεί ως ευκαιρία ανάληψης δράσης για την οριστική εξάλειψή της.

Από την αρχή αυτής της δοκιμασίας, οι άνθρωποι της τέχνης πρωτοστατούμε, προσπαθώντας να επανεφεύρουμε την παρουσία της μέσα στην απουσία, δοκιμάζοντας τις αντοχές και την επινοητικότητά μας.

Σήμερα, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε η επόμενη μέρα να μας βρει ανεμπόδιστα δημιουργικούς, αλληλέγγυους, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους τωρινούς και μελλοντικούς συναδέλφους μας, κι έτσι θωρακισμένους απέναντι σε οποιαδήποτε νέα πρόκληση.

Διεθνές Δίκτυο Θεάτρου Ντοκιμαντέρ


Arts & Culture: looking for / at the next day...

“Theatre Diaries in Quarantine” were conceived as a bridge for communication during an arduous, unprecedented present, and as a documentation of its collective trace for the future.

The present of the arts and its people is currently on hold; its future remains uncertain, precarious.

Today’s page unites its voice with the worries, expectations and demands of the arts community, who call the State to formulate and realize a feasible and inclusive plan for the gradual and safe restart of the arts, while applying measures that guarantee the dignified living of art workers until they resume their activity.

At the same time, the global health crisis came to reveal the preexistent inadequacies of the Greek cultural industry – namely, the deficient institutional support and problematic work structures – based on which artists produce their work, setting as a prerequisite its consolidation.

The health crisis magnifies the preexistent crisis of the cultural sector, but also appears as an opportunity to take action in order to eliminate it for good.

Since the beginning of this challenge, artists attempt to reinvent their presence in absence, testing their stamina and resourcefulness.

Today, we are joining forces to ensure that the next day finds us creative, solidary, with a sense of responsibility towards our current and future colleagues, and thus armored against any new challenge.

International Network of Documentary Theatre


Διεθνές Δίκτυο Θεάτρου Ντοκιμαντέρ / International Network of Documentary Theatre

Copyright 2020 ©PLAYS2PLACE